شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تمديد كارت هوشمند رانندگان

13 اسفند 1393
چهار شنبه 4 مارس 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: تمديد كارت هوشمند رانندگان.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/48091 مورخ 93/12/04 اداره كل محترم حمل و نقل و پاينه‌هاي استان تهران، در ادامه نامه شماره 128031/74 مورخ 93/11/6 سازمان محترم راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در خصوص تأييد فعاليت رانندگان حرفه‌اي در حمل و نقل عمومي بين شهري و جلوگيري از سوءاستفاده افراد غيرفعال در حمل و نقل عمومي جهت آگاهي و بهره‌برداري لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه‌‌: 93/1428
- تاريخ نامه:‌ 93/12/9

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

سلام عليكم

پيرو نامه شماره 116430/71 مورخ 93/10/9 رياست محترم سازمن در خصوص ابلاغ «دستور العمل صدور، تمديد، تعويض و لغو برگ فعاليت (كارت هوشمند)‌رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهري و روستايي» به آگاهي مي‌رساند:

كنترل‌هاي در نظر گرفته شده در دستور المل مذكور به منظور تأييد فعاليت‌ رانندگان حرفه‌اي در حمل و نقل عمومي بين شهري و جلوگيري از سوء استفاده افراد غيرفعال در حمل و نقل عمومي جاده‌اي مي‌باشد. از آنجايي كه اين دستور‌المل جديداً ابلاغ و تعدادي از رانندگان در هنگام تمديد كارت هوشمند خود قادر به ارايه كامل كاكرد اشاره شده در مفاد بنده‌هاي 8، 9، 10، 11 ماده 5 دستور العمل صدر الاشاره را نمي‌باشند، لذا براي مرتفع شدن مشكل اين گروه از رانندگان ضمن اطلاع رساني به آنان با رعايت ساير شرايط به مدت يكسال از تاريخ ابلاغ دستور‌العمل موصوف، ملاك احراز فعاليت حرفه‌اي رانندگان بخش حمل و نقل عمومي براي تمديد كارت هوشمند رانندگان كاركرد اعلام شده در مفاده ماده 5 بخشنامه شماره 140867/71 مورخ 91/12/19 مي‌باشد.

شايان ذكر است پس از اتمام مدت زمان يكساله در نظر گرفته شده، جهت اجراز كاركرد در هنگام تديد برگ فعاليت مي‌بايست صرفاً مطابق دستورالعمل شماره 116430/71 مورخ 93/10/9 اقدام به تمديد كارت هوشمند گردد.

- اسماعيل غلامي معاون حمل و نقل
- شماره نامه:‌128031/74
- تاريخ نامه: 1393/11/6


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 409783

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License