شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ممنوعيت صذور بارنامه در خارج از حوزه فعاليت

23 فروردين 1394
يكشنبه 12 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

- موضوع: ممنوعيت صدور بارنامه در خارج از حوزه فعاليت

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/256 مورخ 94/1/10 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق به آگاهي مي‌رساند: بر اساس گزارش‌هاي مكرر استان‌هاي همجوار و رئيس محترم پليس راهوار ناجا، تعدادي از مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل مستقر در تهران اقدام به اعزام كاميون و صدور بارنامه خارج از استان نموده كه اين موضوع نه تنها اعتراض شركت‌هاي حمل و نقل استان‌هاي همجوار را در برداشته مسبب عدم كنترل و بارگيري و مهار ايمن بار توسط شركت حمل و نقل صادر كننده بارانامه نيز گرديده است، لذا خواهشمند است از صدور بارنامه و اعزام كاميون به خارچ از استان جداً خودداري گردد، در غير اين صورت تخلف مؤسسه يا شركت حمل و نقل از طريق كميسيون ماده 12 مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/28
- تاريخ نامه: 94/1/19


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License