شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

باك اضافه و جاسازي سوخت

پنج شنبه 21 مه 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: باك اضافه و جاسازي سوخت.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/6227 مورخ 94/2/20 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و به استناد نامه شماره 4513/401/64/1321 مورخ 1393/12/24 پليس راه فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران و همچنين بر اساس بخشنامه ستاد مركز مبارزه با قاچاق مبني بر برخورد با رانندگان داراي باك اضافه و سوخت قاچاق،‌ مقتضي است مراتب راعات آن به نحو شايسته به كليه رانندگان اعلام گرددف در غير اين صورت با متخلفان برخورد قانوني به عمل خواهد آمد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/242
- تاريخ نامه: 94/2/24


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License