شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس تفنني است!

دستورالعمل اجرايي استاندارد فني و نحوه استفاده از تجهيزات ايمني در وسايل نقليه باي و مسافري

3 خرداد 1394
چهار شنبه 24 ژوئن 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: ابلاغ دستورالعمل اجرايي استاندارد فني و نحوه استفاده از تجهيزات ايمني در وسايل نقليه باي و مسافري.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/12830 مورخ 94/3/30 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و به استناد نامه شماره 32535/11 مورخ 94/3/26 معاون محترم وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، در ادامه تصوير ابلاغيه دستور العمل اجرايي استانداردهاي فني و نحوه استفاده از تجهيزات ايمني در وسايل نقليه باري و مسافري كه از تاريخ 94/6/1 اجرايي مي‌گردد، جهت آگاهي، رعايت و مفاد دستورالعمل مذكور و هچمين اطلاع رساني به كليه متصديان و رانندگان مربوطه ارايه مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/497
- تاريخ نامه: 94/3/31

از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: ابلاغ دستورالعمل اجرايي استاندارد فني و نحوه استفاده از تجهيزات ايمني در وسايل نقليه باي و مسافري.

سلام عليكم

بدينوسيله به استناد مواد 3 و 6 آئين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي موضوع تصويب نامه شماره 1929/ ت/47187 ه مورخ 91/8/15 هيأت محترم وزيران، دستورالعمل اجرايي استاندارد فني و نحوه استفاده از تجهيزات ايمني در وسايل نقليه باي و مسافري، به شرح پيوست تعيين و ابلاغ مي‌گردد. زمان اجراي اين دستورالعمل از ابتداي شهريور ماه سال جاري (1394) تعيين مي‌گردد.

مقتضي است مراتب جهت اجرا به تشكل‌هاي صنفي، شركت‌هاي حمل و نقل و ذينفعان مربوطه ابلاغ و ضمن نظارت بر نحوه اجراي ضوابط فوق‌الذكر برابر ماده 12 آئين‌نامه ياد شده و ماده 11 دستور المعل، تمديد، تعويض، و لغو برگه فعاليت (كارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر با متخلفين برخورد قانوني لازم صورت گيرد.

- داود كشاورزيان معاون وزير و رئيس سازمان
- شماره 32535/71
- تاريخ نامه: 1394/3/26

متن چاپ‌پذير سند پيوست است.


اسناد پيوسته

استاندادرهاي فني و نحوه استفاده از تجهيزات ايمني در وسايل نقليه باري و مسافري

24 ژوئن 2015
سند : PDF
3.4 Mb

دفتر آمار ايمني و ترافيك - خرداد 94


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License