شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

آخرين مهلت ثبت نام كد اقتصادي: پايان تير ماه

شنبه 11 ژوئيه 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: آخرين مهلت ثبت نام كد اقتصادي.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 259/414/ ص مورخ 94/4/7 مديركل محترم امور مالياتي جنوب تهران در خصوص موضوع مورد اشاره به آگاهي مي‌رساند، آخرين مهلت ثبت نام كد اقتصادي براي كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل كه تاريخ ثبت يا شروع فعاليت آن‌ها حسب مورد قبل از تاريخ 1393/12/29 بوده، پايان تير ماه 1394 (94/4/31 ) مي‌باشد. لذا به منظور جلوگيري از محروميت‌هاي قانوني و برخورداري از معافيت‌ها و بخشودگي‌ جرايم مقرر در قانون ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده قبل از انقضاي مهلت تعيين شده، نسبت به ثبت نام كد اقتصادي اقدام نمائيد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه : 293/ ح / الف
- تاريخ نامه:‌ 94/4/15

رياست محترم اتحاديه صنف مؤسسات حمل و نقل برون شهري

احتراماً، با عنايت به مفاد بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 و همچنين مفاد بخشنامه شماره 200/94132 مورخ 94/3/17 رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور بدينوسيله اعلام مي‌گردد:

آخرين مهلت ثبت نام كد اقتصادي براي كليه اشخاص حقوق و صاحبان مشاغل كه تاريخ ثبت يا شروع فعاليت‌ آن‌ها حسب مورد قبل از 1393/12/29 بوده، پايان تير ماه سال 1394 (1394/4/31) مي‌باشد.

خواهشمند است دستور فرماييد براي جلوگيري از محروميت‌هاي قانوني و برخورداري از معافيت‌هاي و بخشودگي‌ جرايم مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده اطلاع رساني كافي در خصوص ثبت نام در مهلت مقرر تعيين شده به عمل آيد.

- اكبر زراعي مديركل امور مالياتي جنوب تهران
- شماره نامه:‌259/414/ ص
- تاريخ نامه: 1394/4/7


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License