شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

جريمه بكارگيري مشمولان خدمت سربازي: هزينه سالانه يك ياسه سرباز

21 تير 1394
يكشنبه 12 ژوئيه 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري!

موضوع: اجراي ماده 63 مكرر (الحاقي90/8/22) وظيفه عمومي

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 8/31022 مورخ 94/4/8 اتاق محترم اصناف تهران، در ادامه نامه شماره 1714/3/94/32854 مورخ 94/3/26 معاون محترم نظارت بر اماكن عمومي پاوافاتب در خصوص اجراي ماده 63 مكرر (الحاقي 90/8/22) قانون وظيفه عمومي جهت آگاهي و رعايت مفادنامه فوق الاشاره ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 274/ح/الف
- تاريخ نامه: 94/4/14

از اتاق اصناف تهران

به اتحاديه محتم صنف

سلام عليكم

با احترام، برابر اعلام سازمان وظيفه عمومي ناجا و دراجراي ماده 63 مكرر (الحاقي 90/8/22) قانون وظيفه عمومي در ادامه نامه شماره 1714/3/94/32854 مورخ 94/3/26 معاون محترم نظارت بر اماكن عمومي پاوافاتب جهت اطالع و اقدام مقتضي به حضور ايفاد مي‌گردد.

- علي فاضلي رئيس اتاق اصناف
- شماره نامه: 31022/8
- تاريخ نامه: 1394/4/8

از معاونت نظارت بر امكان عمومي پاوافاتب

به رياست محترم اتاق اصناف تهران

موضوع: اجراي ماده 63 مكرر (الحاقي90/8/22) وظيفه عمومي

با احترام،‌برابر اعلام سازمان وظيفه عمومي ناجا و در اجراي ماده 63 مكرر (الحاقي 90/8/22) قانون وظيفه عمومي مبني بر كساني كه به نحوي مشمولان غايب را در مؤسسات دولتي و غيردولتي از قبيل كارخانجات، شركت‌ها، آموزشگاه‌ها، كارگاه‌ها، مغازه‌ها، تعميرگاه‌ها بكارگيري نمايند، توسط نيروي انتظامي، وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسايي و به مجامع قضايي معرفي شوند، مجازات اينگونه افراد براي بار اول هزينه سالانه يك سرباز و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانه سه سرباز مي‌باشد. لذا شايسته است مراتب مد نظر قرار گيرفته و از طريق آن اتقا و اتحاديه‌هاي ذيرابط اطلاع رساني مناسب به منظور اجراي صحيح و كامل قانون و جلوگيري از بكارگيري مشولان غائب در واحدهاي صنفي و اماكن عمومي انجام پذيرد.

- معاون نظارت بر امكان عمومي پاوافائب سرهنگ مجتبي بحيرايي
- شماره نامه: 1714/3/94/32854
- تاريخ نامه: 94/3/22


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License