شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

شمارش دقيق بارنامه‌هاي دريافتي از بانك‌ها‌ي عامل توزيع بارنامه

28 فروردين 1392
چهار شنبه 17 آوريل 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: شمارش دقيق بارنامه‌هاي دريافتي از بانك‌ها‌ي عامل توزيع بارنامه.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 228/11 مورخ 7/1/92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق به آگاهي مي‌رساند؛ بعضاً مشاهده گرديده تعدادي از مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل در زمان دريافت بارنامه از بانك‌هاي عامل توزيع بارنامه در شمارش تعداد و سريال و سري بارنامه دقت لازم را انجام نداده و اقدام به امضاء و مهمور نمودن حواله بارنامه مبني بر صحت تعداد، سريال و سري بارنامه‌هاي دريافتي مي‌نمايند، در صورتي كه اغلب شماره سريال‌‌هاي درج شده، علط، ناموانا و داراي خط خوردگي مي‌باشد كه عدم دقت در اين زمينه موجب مشكلات عديده‌اي در هنگام تسويه بارنام‌هاي مصرفي مي‌گردد. لذا متذكر مي‌‌گردد مسؤليت صحت مشخصات حواله بارنامه‌هاي دريافتي از بانك به هده مديران مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل بوده و تا رفع مشكل امكان صدور حواله بارنامه بعدي ميسر نمي‌باشد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌21/92
- تاريخ نامه:‌24/1/92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License