شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

كنترل باك سوخت وسايل نقليه

18 شهريور 1394
چهار شنبه 9 سپتامبر 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

موضوع: كنترل باك سوخت وسايل نقليه

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 94/294/الف/ك مورخ 94/5/24 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي داخلي كشور در ادامه نامه شماره 56219/74/1 مورخ 94/5/21 مديركل محترم دفتر حمل و نقل كالا منضم به تصوير نامه شماره 3721/74 مورخ 84/4/7 معاونت محترم حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و رعايت مفاد آن ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌94/1008
- تاريخ نامه: 94/6/14

از كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور

به رئيسان محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي شهرستان‌هاي سراسر كشور

موضوع: نظارت بر ناوگان حمل و نقل به منظور جلوگيري از باك اضافي و غيراستاندارد و خودداري از خدمات به آن‌ها

با سلام

احتراماً نامه شماره 56219/74/1 مورخ 94/5/21 مديركل محترم دفتر حمل و نقل كالا منظم به كپي نامه شماره 3721/74 مورخ 94/4/7 معاومنت محترم حمل و نقل مبني بر كنترل باك وسائيل نقليه عمومي و مطابقت آن با مشخصات فني اعلام شده از سوي كارخانه‌ سازنده توسط مديران فني در ادامه ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است به منظور جلوگيري از ارايه خدمات توسط ادارات كل استانه‌ها مراتب به شركت‌هاي حمل و نقل ذيربط جهت رعايت مشخصات فني ناوگان تت اختيار خود ابلاغ گردد. ضمناً كاميون‌هاي كشنده فوق سنگين (بوژي سنگين) مستثني مي‌باشند.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/294/الف/ك
- تاريخ نامه: 94/5/24

از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

به كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي داخلي كشور

موضوع: كنترل باك سوخت وسايل نقليه

با سلام و احترام؛

در ادامه نامه شماره 37217/74 موضوع 94/4/7 معاونت محترم حمل و نقل در خصوص موضوع صدر الاشاره ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به نحو مقتضي به شركت‌ها، مؤسسات، رانندگان مرتب با بخش حمل و نقل اطلاع رساني گردد.

- غلامحسين دغادغه مديركل حمل و نقل كالا
- شماره نامه: 56219/74/1
- 1394/5/21

- از سازمان رهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به ادارت كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سوخت

موضوع: كنترل باك سوخت وسايل نقليه

سلام عليكم؛ پيرو نامه شماره 51567/71 مورخ 90/4/22 و 17743/74 مورخ 92/2/24 در خصوص كنترل باك وسايل نقليه عمومي جاده‌اي، با توجه به اينه برابر ابلاغيه شماره 11421/71 مورخ 92/11/2 رياست محترم سازمان كنترل باك وسايل نقليه عمومي و مطابقت آن با مشخصات فني اعلام شده از سوي كارخانه سازنده در عناوين چك ليست‌هاي كنترل مديرفني پيش‌بيني شده و شركت‌هاي حمل و نقل نيز مكلف به رعايت امر از طريق نظارت فني مديران فني مي‌باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موظف هستند از صدور بارنامه/صورت وضعيت به اين گونه وسايل نقيه خودداري نمايند و نيز مطابق بند 14 جدول عملكرد مراكز معاينه فني موضوع نامه شماره 123154/72/6 مرخ 93/10/23 كنترل باك غيراستاندارد نيز جزء تست‌هاي ظاهري كنترل مراكز معاينه فني مي‌باشد و مراكز معاينه فني نيز بر اساس چك ليست موظف به كنترل آن‌ بوده و در صورت مشاهده بايستي از صدور گواهينامه معاينه فني براي وسيله نقليه داراي باك غيرمجاز خودداري نمايند. از سوي ديگر طبق اعلام معاونت محترم عمليات ترافيك پاليس راهوار ناجا طي نامه‌ شماره 13/5/406/195 مورخ 94/3/25 مقرر است در صورت كنترل مأموران و مشاهده باك غير استاندارد و يا اضافي بر روي وسايل نقليه خودرو را متوقف و به مراجع قانوني هدايت گردد.

شايسته است به منظور جلوگيري از بروز هرگونه خلل و تبعات منفي در حمل و نقل در كشور، مراتب به نحو مقتضي به تشكل‌هاي صنفي و فعالان مرتبط بخش حمل و نقل و مراكز معاينه فني خودرو اطلاع رساني شده تا ظمن تأكيد مجدد بر اجراي موارد فوق، با آگاهي از عواقب تخلفات مربوط به استفاده از باك غيراستاندارد و غيرمجاز نظارت كافي بر مجموعه ناوگان معمول داشته و از ارايه خدمات به ناوگان داراي باك اضافي و غيراستاندارد خودداري نمايند. بديهي است برخورد با تخلفات شركت‌هاي حمل و نقل و مراكز معاينه فني در كميسيون‌هاي مربوطه برابر با گزارشات واصله از پليس راه و كنترل‌هاي ميداني به صورت موردي و . . . از وظايف نظارتي آن اداره كل مي‌باشد.

- اسماعيل غلامي معاون حمل و نقل
- شماره نامه: 37211/74
- تاريخ نامه: 1394/4/7


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License