شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

الزامي بودن اخذ بارنامه فرآوردهاي نفتي جهت فعاليت در حمل و نقل برون شهري

18 شهريور 1394
چهار شنبه 9 سپتامبر 2015

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل فرآورده‌هاي نفتي!

موضوع: الزامي بودن اخذ بارنامه فرآوردهاي نفتي جهت فعاليت در حمل و نقل برون شهري

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/24216 مورخ 94/6/9 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و ضمائم مربوطه در خصوص موضوع مورد اشاره به آگاهي مي‌رساند: كليه كاميون‌هاي نفتكش كه در راه‌هاي كشور تردد مي‌نمايند ملزم به اخذ بارنامه فراورده‌هاي نفتي از شركت‌هاي مجاز مي‌باشند.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/1020
- تاريخ نامه: 94/6/15


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License