شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اجراي طرح تخصيص سهميه سوخت بر اساس پيمايش از اول مهر ماه 94

1 مهر 1394
چهار شنبه 23 سپتامبر 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري

موضوع: اجراي طرح تخصيص سهميه سوخت بر اساس پيمايش از 94/7/1

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/27441 مورخ 94/6/31 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و پيرو مكاتبات قبلي در خصوص موضوع صدر الذكر به آگاهي مي‌رساند: طرح تخصيص سهميه سوخت بر اساس پيمايش جهت ناوگان عمومي حمل و نقل از تاريخ 94/7/1 به اجرا گذاشته شده است. لذا خواهشمند است ضمن دقت كافي در هنگام درچ مندرجات بارنامه به كليه رانندگان تحت پوشش خود نيز مراتب را بلاغ نمائيد.

- حسين احمدي زاه رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/130
- تاريخ نامه: 94/7/1


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 409783

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License