شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

صدور اسناد حمل

16 مهر 1394
پنج شنبه 8 اكتبر 2015

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: صدور اسناد حمل.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/28870 مورخ 94/7/11 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره به آگاهي مي‌رساند: با عنايت به اصلاح آئين‌نامه معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه در كليه عمليات جاده‌اي حمل كالا، صرف‌نظر از هر مسافتي بايستي از بارنامه مووضع قانوني استفاده گردر و با توجه به اينكه به استناد مصوبه هيأت وزيران، سهميه سوخت براي كاميون‌هاي بين شهري بر اساس پيمايش صورت مي‌گيرد، لذا خواهشمند است براي كليه عمليات جاده‌ي برون شهري نسبت به صدور بارنامه اقدام نمايند.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه‌: 94/1200
- تاريخ نامه‌94/7/14


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License