شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نمايشگاه موزه دوران مقدس

پنج شنبه 8 اكتبر 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي بين شهري!

موضوع: نمايشگاه موزه دوران دفاع مقدس.

سلام عليكم

احتراما، در ادامه نامه شماره 11/28135 مورخ 94/7/6 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره ارسال مي‌گردد. مقتضي است با عنايت به مضمون نامه مذكور، در صورت دارا بدودن اسناد، آثار و مدارك شامل عكس، فيلم، آثار فيزيكي و هرگونه مدرك به جا مانده از دوران دفاع مقدس، خواهشمند است به منظور بازديد هموطنان تحت عنون نمايشگاه - موزه دوران مقدس به اين انجمن ارايه فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/1187

از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران

به انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي تهران

موضوع: نمايشگاه - موزه دوران دفاع مقدس

سلام عليكم

با احترام به آگاهي مي‌رساند مقرر است از طريق معاونت محترم نهاد رياست جمهوري تلاش‌خدمات، فعاليت‌ها و به طور اخص، آثار اسناد ومدارك (شامل عكس، فيلم، آثار فيزيكي و هرگونه مدرك به جامانده) كليه دستگاه‌هاي اجرايي يا فردي در طول 8 سال دوران دفاع مقدس را گردآوري و در مكاني مناسب به نام هر سازمان و وزارتخانه چهت بازديد هموطنان تحت عنون نمايشگاه - موزه قرار دهد. لذا از آنجائيكه حمل و نقل جاده‌اي بخش‌هاي مهم و تأثير گذار در آن دوران محسوب مي‌گردد، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن بررسي موضوع به تشكل‌هاي زير مجموعه خود اعلام تا در صورت وجود هرگونه مدرك و آثار طي صورتجلسه‌اي تنظيم و به اين اداره كل تحويل گردد.

- حسين رضا شهركي ثانوي مديركل
- شماره نامه: 11/28135
- تاريخ نامه: 1394/7/6


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 409783

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License