شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم

۲۰ آبان ۱۳۹۴
يكشنبه 15 نوامبر 2015

میران محترم مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل برون شهری کالا

موضوع:‌ ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم

سلام علیکم

احتراما، عطف به نامه شماره ۷۸۵۲۹ / ب. م مورخ ۹۴/۸/۳ اتاق محترم اصناف تهران به آگاهی می‌رساند با عنایت به مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ماده ۳۵ آئین‌نامه اجرایی ۲۱۹ ق.م.م ، مأموران مالیاتی مکلف‌اند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص و محاسبه مالیات تصویر گزارش نهایی را که منبای صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته است به مؤدی تسلیم نمایند. لذا مأموران مالیاتی موظفند که در موارد استعلام مؤدی مطابق مقررات مذکور تصویر لازم از مندرجات برگ تشخیص را به مؤأی تسلیم و در صورت درخواست مؤدی توضیح لازم از مندرجات برگ تشخیص را ارایه دهند. مراتب جهت آگاهی و بهره برداری ازسال می‌گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه
- شماره نامه: ا۷۰۵/ح/الف
- تاریخ نامه: ۹۴/۸/۵


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License